Milleks rentida

Rahalised väärtused

 • Kapitali investeerimine oma põhitegevusse
 • Põhivara minimiseerimine ja parem ülevaade kuludest
 • Puuduvad masinapargi hoolduskulud
 • Pole vaja omada logistikavõrku

Seadmete ja teenuste eelised

 • Palju erinevaid seadmed
 • Väga modernsete seadmete võimalus
 • Kasutad siis kui on vajadust
 • Alati lähedal, alati olemas

Turvalisuse eelised

 • Kontrollitud- turvalised seadmed
 • Seadustele vastavus
 • Hästi hooldatud seadmed

Vaata palju saaksid rentides säästa: rendikalkulaator