Soojaku kasutamise reeglid

 1. Hoia soojakus puhtust, korista regulaarselt.
 2. Soojaku peab tagastama puhtana.
 3. Ära riku seinapaneele. Kruvide, naelte jms seina kruvimine ei ole lubatud.
 4. Aukude puurimine läbi soojaku või soojaku seinapaneelidesse ei ole lubatud.
 5. Soojakute ümberehitustööd on lubatud ainult Ramirendi kirjaliku nõusolekuga.
 6. Ära joonista või kleebi midagi soojaku seintele.  
 7. Soojaku peab tagastama sama inventariga nagu rentisite.
 8. Soojakus suitsetamine on keelatud.
 9. Soojakus asetsevat küttekeha ei tohi katta (kindad, sokid jne).
 10. Soojak tuleb paigutada maapinnast kõrgemale kui 7cm, selleks antakse soojakuga kaasa prussid.
 11. Jadamisi võib ühendada maksimaalselt 5 soojakut. 
 12. Sanitaarsoojak tuleb elektrivõrku lülitada vahetult peale objektile saabumist.
 13. 230V-32A ja 16A-32A toitekaabli üleminekuid ei tohi kasutada.
 14. Sanitaarsoojaku tagastamisel tuleb veesõlm veest tühjendada ja segistid avatuna hoida.
 15. Soojaku hävimisel kuulub see kompenseerimisele uushanke väärtuses.