24/7 rendikapi kasutamine

Renditud seadmed saab mugavalt tagastada rendipunkti territooriumil asuvasse 24/7 rendikappi ka väljaspool rendipunktide tööaega. Valige lingi või QR koodi abil asukoha järgi, millisesse rendikappi seadmed tagastada soovite, sisestage vajalikud andmed ning tooge seadmed rendipunkti kappi. Tagastuse saab vormistada järgmistesse kappidesse:

.