24/7 rendikapi kasutamine

Renditud seadmed saab mugavalt tagastada 24/7 rendikappi ka väljaspool rendipunktide tööaega. Valige lingi või QR koodi abil asukoha järgi, millisesse rendikappi seadmed tagastada soovite, sisestage vajalikud andmed ning tooge seadmed kappi. Tagastuse saab vormistada järgmistesse kappidesse: