Leping allkirjastatud

Täname, saime Teie allkirjastatud krediidilepingu taotluse kätte! Krediidihaldur vaatab Teie taotluse läbi ja teeb otsuse kahe tööpäeva jooksul, misjärel võtab Teiega ühendust.