Keskkond

Ramirendi äritegevuse põhieesmärk on propageerida rentimist omamise asemel.

Seadmete kasutamise jagamine vähendab tööstusharu ökoloogilist jalajälge. 


Uute seadmete valimisel teeme võimaluse korral keskkonnasõbralikuma valiku. Eelistame alati elektri ja gaasiga toimivaid seadmeid. Klientide tagasiside alusel oleme olulisel määral, 30% ulatuses tõstnud investeeringuid kaasaegsetesse, innovaatilistesse seadmetesse. Nende hulka kuuluvad näiteks kütusesäästlikud ekskavaatorid, ehitusliftid; energiasäästlikud ehitussoojakud ning ajutised hooned. Samuti oleme üks esimesi ettevõtteid, kes on käsitööriistade sortimendis aktiivselt investeerinud akudel ning hübriidtehnoloogial töötavatesse seadmetesse. Oma igapäevategevustes lähtume keskkonnapoliitikast.


Lisaks on meil veel hulk keskkonda säästvaid tegevusi:

  • Hooldame oma seadmeid regulaarselt, et minimeerida nende katkiminekust tulenevaid keskkonnamõjusid. 
  • Eelistame seadmete osade vahetamist tervete seadmete asendamisele. 
  • Teavitame kliente keskkonnasäästlikest alternatiividest ja tööviisidest ning kehtestame meie tarnijatele selged keskkonnanõuded. 
  • Teeme järjekindlalt muudatusi paberivaba töökeskkonna juurutamiseks, viime sisse digitaliseerimislahendusi klientidele paberivaba kliendikogemuse tagamiseks. 
  • Hindame meie esinduste energiatõhusust ja kasutame energiasäästlikumaid lahendusi. 
  • Kogume ning analüüsime keskkonnaalaste vahejuhtumite infot ning teeme toimingud nende välistamiseks. 
  • Sorteerime tekkivaid jäätmeid ja eelistame jäätmete taaskasutamist äraviskamisele. 
  • Viime läbi tarnija auditeid, mille käigus käsitleme ka keskkonnaalaseid teemasid. 


Ramirendi toodetavad puidust moodulid on ehitatud vastavalt Ramirent Modular Factory keskkonnastandardile.