Ramirent pälvis „Riigikaitsjate toetaja“ tunnustuse


Ramirendil on au olla üks organisatsioon 50st, kellele eile toimunud üritusel Eesti Sõjamuuseumis anti esmakordselt üle „Riigikaitsjate toetaja“ tunnustus. Riigikaitset toetavaid ettevõtteid ja organisatsioone tunnustatakse selle eest, et nad säilitavad õppuste ajaks reservväelaste sissetuleku ja pakuvad riigikaitsjatele muid soodustusi.


Ramirent säilitab õppuste ajaks oma töötajatele sissetuleku, kuid lisaks sellele toetame Kaitseliitu sisuliselt avatud arvega ‒ oleme tasunud kütuse eest, andnud kasutada erinevat tehnikat õppuste korraldamiseks ning tasunud ka otse igapäevategevusega seotud arveid. Samuti oleme toetanud erinevaid Kaitseliidu üritusi ja ettevõtmisi ka väljaspool õppuste aega.

„Meie jaoks ei ole niivõrd tegemist töötaja palga säilitamise või kaitseväe toetamisega kui üldisemas pildis kaitsetahtega. Oleme ettevõttena teinud seda, mida iga mõtlev inimene Eestis on tänaseks juba oma võimaluste piires teinud, meie võimalused toetada on lihtsalt suuremad. Kui töötajad soovivad oma panuse anda, siis miks Ramirent organisatsioonina ei võiks sama teha,“ põhjendab Ramirendi tegevjuht Heiki Onton seniseid otsuseid.


Ramirent otsustas riigikaitsesse panustada 2014. aastal kui Ukrainat rünnati. Ramirendi töötajate hulka kuulub nii tegev- ja reservväelasi kui kaitseliitlasi. Üheskoos riigikaitsesse panustamine ja organisatsioonide tunnustamine näitab, et riigikaitse on oluline teema ning juhib tähelepanu sellele, et iga inimene ja organisatsioon saab mingil viisil oma panuse anda.


Seaduse kohaselt tuleb tööandjatel ettevõttes töötavad reservväelased lubada õppekogunemistele, kuid sissetuleku säilitamine on ettevõtete endi otsustada. Sel aastal esmakordselt välja antud „Riigikaitsjate toetaja“ tunnustusele kandideeris ligi 200 ettevõtet ja organisatsiooni, kelle seast žürii valis välja 50 silmapaistvamat. Tunnustuse saajad valis välja žürii, kuhu kuulusid kaitseministeeriumi, kaitseväe ja Kaitseliidu esindajad.


https://kaitseministeerium.ee/et/uudised/riigikaitsjate-toetaja-tunnustuse-said-50-ettevotet