Ramirent toetab Ukraina sõjapagulasi

Oleme sügavalt šokeeritud Ukrainas arenevatest kohutavatest sündmustest. Seal toimuv puudutab miljoneid elusid ja me mõistame karmilt hukka vägivalla ja agressiooni, mille tunnistajaks oleme. Ramirent annetab Punase Risti kaudu 50 000 eurot, et toetada praegu käimasolevaid ulatuslikke abitegevusi. Rahalisi vahendeid kasutatakse üldisteks humanitaarabimeetmeteks ja koostöös kohalike organisatsioonidega abivajavate Ukraina inimeste toetamiseks.

Ramirendis me hoolime üksteisest ja peame oluliseks, et kõiki koheldakse lugupidavalt, sõltumata nende päritolust.