Sotsiaalne keskkond


2022. aasta novembris pälvis Ramirent Baltic AS Sotsiaalministeeriumi peresõbraliku tööandja programmi kuldmärgise. 

Allpool on toodud tegevused, mille eesmärgiks on sotsiaalse keskkonna kvaliteedi kontrollimine ja paremaks muutmine:

  • Mõõdame iga-aastaselt töötajate rahulolu ja pühendumust. Viimase uuringu andmetel on meie juhtimiskvaliteedi indeks 81% ja töötajate pühendumuse indeks 84%. 
  • Analüüsime töötajatele mõjuvaid riske, sealhulgas psühhosotsiaalseid ohutegureid ning tegeleme töötajate vaimse ja füüsilise tervise edendamisega. 
  • Tuvastame ja hindame oma tegevusega seotud ohutus- ja keskkonnariske ning võimalusi, lepime kokku parendusmeetmed, jälgime nende toimimist ja täiustame pidevalt oma tegevusi. 
  • Seame selged ja praktilised ootused ja eesmärgid ohutusele ja jätkusuutlikkusele, täiendame oma tootevalikut ja investeerime kompetentside arendamisse ning ettevaatusabinõudesse. 
  • Kaasame oma töötajaid ohutuse kavandamise ja ennetamisega seotud tegevustesse, kommunikeerides sagedasti ohutuse olulisust, nõustades töötajaid ohutusalastel teemadel ning käsitledes ja raporteerides ohutusjuhtumeid. Me julgustame ka oma alltöövõtjaid sama tegema. 
  • Sekkume, kui näeme ohtlikku või sobimatut käitumist või ohtlikke töötingimusi ning teeme vajalikud toimingud olukorra parendamiseks. 
  • Hoolitseme selle eest, et meie töötajad tunneksid end psühholoogiliselt turvaliselt ning et neil oleks julgust avatult avaldada oma mõtteid ja ideid.