Koolitused

IPAF tõstukijuhtide koolitus

Kestus: 2 päeva (16h)
Koolituse aeg: 9:00 – 16:00
Õppekeel: eesti keel/ inglise keel
Maksumus ühe osaleja kohta: 650€+km
Maksumus ühe osaleja kohta(e-õpe): 500€+km

Ramirent on alates maikuust 2022 IPAF (International Powered Access Federation) sertifitseeritud koolituskesksus Eestis, Lätis ja Leedus (www.ipaf.org).

IPAF-i tõstuki operaatori kursus valmistab ette ja õpetab ohutult kasutama erinevat tüüpi ehitustõstukeid. Kategooriate hulka kuuluvad:

 • käärtõstukid (1a, 3a)
 • korvtõstukid (1b, 3b)

IPAF-i koolitus on TÜV sertifikaadiga rahvusvahelise standardi ISO 18878 mobiilsed tõstetavad tööplatvormid – operaator (juhi) koolitus.

IPAF-i tõstukite kategooriad (1a, 1b, 3a, 3b)

Tõstukite kategooriate 1a, 1b, 3a ja 3b koolituskursuste kestus varieerub poolest päevast kahe päevani, olenevalt koolitusel osaleja kogemusest, valitud teooriatüübist (e-õpe või klassiõpe) ja tõstukite kategooriate arvust, mille osaleja läbib. Kursuse ja arvestuse edukal läbimisel väljastatakse koolitusel osalejale rahvusvaheline tõstukioperaatori juhiluba (PAL-kaart) ja sertifikaat. Juhiluba kehtib viis aastat. Juhiluba ja sertifikaat lisatakse rahvusvahelisse andmebaasi, mis on kõigile internetis kättesaadav https://www.ipaf.org/en-us/verify-pal-card

Koolituse sisu:

ESIMENE PÄEV – TEOORIAKURSUS

Kursuse pikkus – 4-8h (olenevalt masinate kategooriatest)

Teooriakursust on võimalik läbida e-õppena inglise keeles.

Teoreetilise aluspõhjana keskendub koolitus tõsteplatvormide ohutule ja efektiivsele kasutamisele.

 • Tõstukite eri tüübid ja kasutusalad
 • Õigete seadmete valimine
 • Tõstukite koormus ja tasakaal
 • Sõiduteekonna planeerimine
 • Ohtude teadustamine
 • Tõstukite kontroll ja päästetööde planeerimine
 • Tööandja ja töötaja kohustused
 • Isiklik kukkumiskaitse
 • Teooriakursus lõpeb eksamiga

TEINE PÄEV – PRAKTIKAKURSUS

Kursuse pikkus – 4-8h (olenevalt masinate kategooriatest)

Praktiline osa keskendub tõstukite tundmaõppimisele ja harjutustele pöörates tähelepanu kõigile vajalikele aspektidele, saavutamaks põhjalik ettevalmistus.

 • Tõstukite kasutusjuhendid ning tõstukite tundmaõppimine
 • Tõstukite ehitus ja eripärad
 • Tõstukite tööeelne ülevaatus
 • Praktilised harjutused ja õiged juhtimisvõtted
 • Sõiduharjutused

Praktikakursus lõpeb eksamiga.

LEKTORID

Tõstukijuhi koolitust viivad läbi Ramirendi rahvusvaheliselt sertifitseeritud ja kogenud instruktorid David Viineloo ja Andi Aavik.

David Viineloo
Andi Aavik

Koolitust on võimalik läbida Ramirendi Jüri logistikakeskuses või tellida asutusesisese koolitusena nii ettevõttesse kui ka ehitusobjektile. Koolituse korraldamisel lähtume ettevõtte valdkonnast ja soovidest. Koolitust viime läbi nii eesti kui inglise keeles.

Lisainfo:

David Viineloo
e-mail: david.viineloo@ramirent.ee
Telefon: +372 53 082 499
www.ramirent.ee
www.ipaf.org

Registreerimisankeet:

Tõstukijuhi kahepäevane koolitus tõstukite kategooriad 1a, 1b, 3a, 3b  

Teoreetiline koolitus + praktiline koolitus Ramirendi Jüri logistikakeskuses, Kütte tee 3, Lehmja, Rae vald) 600€+km/ osaleja

Tõsteplatvormide objektijuhi koolitus (e-õpe) 120€+km/ osaleja