RAMI Riskikaitse

RAMI Riskikaitse vähendab rentniku vastutust ja võimaldab muretsemata tööd teha. RAMI Riskikaitse korral on rentniku vastutus renditud seadme kahjustumisel vähendatud ning maksimaalne võimalik kahjusumma on jõukohane ka eraisikule.

Vähendatud vastutus võimaldab keskenduda tegemist vajavale tööle, teades, et seadme ootamatu ja ettenägematu kahjustumine on olulises osas kaitstud ning vastutada tuleb ainult vähendatud osa eest.

Meie meeskond nõustab ja selgitab täpsemalt RAMI Riskikaitse lahendusega seonduvaid tingimusi ja tasusid.

Mõned näited erinevatest võimalikest olukordadest, mille puhul rakendub RAMI Riskikaitse lahendus:
• kahjud rendiseadmete(le) kukkumise või ümbermineku tagajärjel;
• tulekahju või peale kukkunud objekti tagajärjel tekkinud kahjud.

Mõned näited juhtumitest, mille puhul RAMI Riskikaitse lahendus ei kehti:
• vargused, pettused ja muud kriminaal-korras karistatavad teod;
• teadlikult ohutus- või kasutus-juhiste eiramine, raske hooletus ning igasugune tahtlik seadme kahjustamine;
• renditud seadmete puhastuskulud. 

Tutvu RAMI Riskikaitse tingimustega