Ramirent – kulda väärt pere- ja töötajasõbralik tööandja

Meil on suur rõõm teatada, et pere- ja töötajasõbraliku tööandja programmi raames on Ramirent Baltic AS välja teeninud märgise kuldtaseme.

Kuldtaseme saavutanud ettevõttes:

 • Tegutseb tööandja töötaja- ja peresõbraliku keskkonna loomise ja hoidmise nimel järjepidevalt.
 • Peresõbralikku juhtimist rakendatakse alateadlikult ning iseenesest.
 • Töötajate soovitusindeks ja lojaalsus on väga kõrged.
 • Peresõbralikkus on oluline osa organisatsioonikultuurist.

Peresõbraliku märgise taotlemise protsess koosnes neljast etapist ja meie jaoks on see väldanud 2,5 aastat. Selle raames:

 • Täiendasime Ramirendi väärtuspakkumist.
 • Värskendasime uue töötaja sisseelamisprotsessi.
 • Oleme loonud sisekoolitajate võrgustiku ning e-õppe võimalused.
 • Korraldame lastele joonistamis- ja meisterdamisvõistluseid.
 • Pakume töötajatele ühiseid teatrikülastusi.
 • Korraldame tervise- ja ohutusnädalaid ning koolitame esmaabi oskusi.
 • Pakume töötajatele tervisekindlustust.
 • Võimaldame igas osakonnas iganädalaselt värskeid puuvilju.
 • Laiendasime puhkuse ja puhkevõimalusi– venitus- ja võimlemisvahendid, istumispallid, käimisrada, puhkenurgad osakondades.
 • ja palju muud.

Hindamiskomisjoni tagasiside meie tegevustele on järgmine: Teie puhul jäi silma hästi positiivne töötajate tagasiside, hästi korraldatud sisseelamine. Pööratakse tähelepanu võrdselt nii kontori kui ka rendipunktide töötajatele. Uuritakse regulaarselt, kuidas töötajatel läheb, mis on murekohad, ja tehakse nende baasil muudatusi. Tore, oli näha, et olite/olete organisatsioon, kes kuidagi ei pugenud koroona ja sõja taha. Alati oli lahendus – nt lastele tehti koroona ajal joonistusvõistlus – raamid ette ja lapsed saatsid pilte.

Pere- ja töötajasõbraliku tööandja programmi viivad läbi Sotsiaalministeerium ja Civitta Eesti. Pere- ja töötajasõbralikud tööandjad väärtustavad oma töötajaid ning panustavad peresõbralikku töökultuuri ning peavad oluliseks töö ja pereelu tasakaalu. Peresõbraliku tööandja märgise on saanud 91 organisatsiooni, neid on nii pronks-, hõbe- kui kuldtasemel. Programm aitab juhtida tähelepanu pere- ja töötajasõbraliku töökeskkonna olulisusele, millel on mõju nii töötulemustele kui töötaja eraelule. Soovi korral saab programmist pikemalt lugeda siit.

Täname kõiki töötajaid, kes viimasekahe ja poole aasta jooksul protsessis osalesid ja oma panuse andsid. See on suur ja oluline tunnustus meile kõigile, sest õnnelikud ja rahulolevad töötajad on ettevõtte jaoks kõige olulisem vara.