Ramirent on tervist edendav töökoht

Tervise Arengu Instituut (TAI) koostöös Tööinspektsiooniga väljastasid Ramirendile märgise „Tervist edendav töökoht”, tunnustades meid kui tööandjat, kes panustab järjepidevalt oma töötajate tervise ja heaolu nimel.


Märgis „Tervist edendav töökoht” kannab sõnumit, et organisatsioonis väärtustatakse töötajaid ja tegeletakse järjepidevalt turvalise, tervist väärtustava, tervislikke eluviise ning valikuid soodustava keskkonna kujundamisega.

Märgise taotlejad esitasid hindamiseks oma asutuse töökoha tervisedenduse tegevuskava kahes fookusteemas järgnevaks kolmeks aastaks, mida hindasid TAI, Tööinspektsiooni ja Sotsiaalministeeriumi esindajad. Üks fookusteema oli kindlaksmääratud – vaimset tervist toetava töökeskkonna kujundamise valdkond. Teise terviseteema fookuse sai taotleja valida oma tegevusvaldkonna ja töökogukonna spetsiifikast tulenevalt. Ramirendis on selleks järgmisel kolmel aastal liikumisaktiivsuse toetamine.

Kõiki tervist edendavaid töökohti näeb Terviseinfo kodulehelt Märgise saajad | Terviseinfo