Juhtimine

Ramirendi äritegevuse põhieesmärk on propageerida rentimist omamise asemel. Ettevõtte peamiseks teenuseks on ehitusseadmete ja tööriistade rent ning sellega kaasnevad teenused. Ramirendi rendikäive moodustab kogukäibest 75%. Seega 75% meie käibest moodustab teenus, mis on oma olemuselt keskkonnasäästlik. Seadmete jagamine ja taaskasutamine vähendab meie tööstusharu ökoloogilist mõju, see on meie panus jätkusuutlikuma ühiskonna poole. 

2022. aasta ettevõtte sotsiaalse vastutuse kokkuvõte Ramirent CSR report on inglisekeelsena loetav siin.

21.05.2020.a. tunnustati Ramirent Baltic AS-i keskmiste ja suurte ettevõtete kategoorias Vastutustundliku Ettevõtluse Indeksi pronkstaseme märgisega. 

Ramirent Baltic AS tegevus vastab ISO 9001 kvaliteedi-, ISO 14001 keskkonna- ja ISO 45001 töötervishoiu ja –ohutuse juhtimissüsteemide nõutele. 


Meie kvaliteedijuhtimise põhimõtted on: 

 • Me määratleme pidevalt oma klientide vajadusi ja hindame nende rahulolu. 
 • Me arendame aktiivselt oma toodete ja teenuste valikut lähtuvalt klientide vajadustest. 
 • Me hindame oma kvaliteedijuhtimissüsteemi toimivust ja tõhusust ning oleme pühendunud selle pidevale täiendamisele. 
 • Me täiendame ja arendame pidevalt oma töötajate kompetentse. 
 • Me juhime oma tegevusi eesmärgipäraselt, samal ajal inimesi austades ja motiveerides. 
 • Me arendame oma tegevust koos valitud partneritega ja töötame aktiivselt kogu tegevusvaldkonna edendamise nimel. 
 • Kvaliteedipoliitikaga saate tutvuda siin.


Oma igapäevases tegevuses lähtume Ramirendi käitumisjuhisest, mis kirjeldab, kuidas tegutseda vastutustundlikult ja ettevõtte väärtustest lähtuvat koostöös kõigi osapooltega. Ramirent ootab ka oma tarnijatelt vastutustundliku ettevõtluse põhimõtete järgimist, mis on ära toodud Käitumisjuhendis Ramirendi tarnijatele.

 
Ramirendi käitumisjuhise 10 kõige olulisemat põhimõtet on: 

 • Järgime oma tegevuses seadusi ja eeskirju. 
 • Konkureerime ausalt ning järgime kartellivastastest kokkulepetest ja konkurentsiseadusest kinnipidamist. 
 • Me ei aktsepteeri korruptsiooni, altkäemaksu ega rahapesu. 
 • Väldime era- ja ametihuvide konflikti.  
 • Kaitseme Ramirendi vara ja teavet.
 • Tagame finantsalase korrektsuse.
 • Austame inimesi ja inimõigusi tagades võrdse kohtlemise, heaolu ja turvalisuse.
 • Viime hanked läbi vastutustundlikult.
 • Panustame ühiskonnaellu ühise hüvangu nimel.
 • Kanname hoolt keskkonna eest.


Oleme Eesti KaubandustööstuskojaEesti Ehitusettevõtete LiiduEesti PuitmajaliiduBetooniühingu ja Eesti Personalijuhtimise Ühingu PARE (asutajaliige)liikmed. Eesmärgiks on läbi  ettevõtte tegevusvaldkonnaga seotud katuseorganisatsioonide edasi viia ja arendada meie valdkonnaga seotud seadusandluse täiustamist, tehnoloogia arendamist, spetsialistide koolitamist. 


Ramirent on MTÜ Professor Karl Õigeri Stipendiumifond asutajaliige. Eesmärgiks on toetata Tallinna Tehnikaülikoolis innovatiivseid ehitusala teadus- ja rakendusprojekte, teadustööga tegelevatele ehitusala üliõpilasi, doktorante, õppejõude. 


Koostöös Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonnaga viime läbi ehitussoojakute ning ajutiste moodulmajade energiakulu ja soojakao uuringuid. Eesmärgiks on energiakulu ning CO2 jalajälje vähendamine keskkonnale. 

Toetame neid, kes abi väga vajavad. Oleme alates 2019. aastast iga-aastaselt toetanud Vähiravifondi “Kingitud Elu” ja Tallinna Lastehaigla Toetusfondi.